Zákoutím hor Krušných

pátek 27. srpen 2010 14:57

nevlídných, mlhavých, kamenitých; Hor poznamenaných ekologickým pohledem nedávných let. Mezihor Jizerek a Šumavských hor.

Zabořená do lesního koutku kde se říká Bludná, v jeho hlubině procházím úvaly borůvčí, mokřadel, potůčků a mechových ostrůvků .

Větve smrkových kmetů zdánlivě nečinné se příjemně chvějí dotekem vánku. Obloha postupuje mezi nimi do ok mokřadla tu a tam pohozeného. Stejně jako sluneční paprsky, které se plazí dolů po kmenech a dotýkají se travin.
Mezitím první z pavučin babího léta proplétají prsty větví svým průsvitným chmýřím nití.
Vzduchapřítomní komáři a mušky hledají kořist.
Pavoučkové, hlemýždi, žabka skákalka: Hop a skok pod nohama!
Naprosté bezčasí mě vede krajinou, kde na pobřeží lesa potkávám zbytky bývalých zdí.
I tady se žilo.
Teď je to tu svobodymyslný mír: všechno kolem má řád a mě se vybavuje tisíc říkadel jak mi je lesní můza zpívá vniřním hlasem: Kdo nenaslouchá neuslyší:
Louka, louka, už je les;
vlezeš-li do jeho náručí
uchopí tě, utopí v zeleni
Nelení:pod nohy mechu rozestřel
a hrabanka křupe,
houby že skrývá: Stačí se dívat.
Maličtí úleťáčci zvědavě zvedají špičky:
Vyrostou- li také do stejné výšky
jak staří braši?
Pařezy, mechoví skřeti je straší:
Až člověk přijde, lesa pán, to uvidíte
jak život krátí. Za všechny chyby se v životě platí.
A milosrdné lidské umě vás vezme k sobě jako stůl.
Rozloží na vás svou krmi. To umí, věřte;
zatím se těšte z nebeských plání.,
z úsvitů jejich i usínání.
Jiřina Musilová

Jiřina Musilová

Jiřina Musilová

svými úvahami a básněmi se chci podělit o pozitivní energii se všemi, kdo ještě své cesty hledají, ...

...jsem obyčejná ženská,nikdy jsem netoužila být středobodem: zato se ráda dívám na ostatní. Naskýtají, věru zajímavé úhly pohledu.Tak učí život...

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora